Brojevi

Brojevni pravac

Mat A
Mat B

Brojevni pravac je pravac na kojem je svakom realnom broju pridružena točno jedna točka.

Flowers

Na pravcu uvijek imamo točku ishodišta, oznake $O$, koja predočuje nulu te definiranu jediničnu točku $E$, koja se nalazi na mjestu jedinice. Dužina od $O$ do $E$, odnosno od $0$ do $1$ se zove jedinična dužina.

Uspoređivanje brojeva na pravcu

Ako se broj $a$ nalazi desno od broja $b$ na brojevnom pravcu, onda je broj $a$ veći od broja $b$ što zapisujemo kao $a > b$.

Ako se broj $a$ nalazi lijevo od broja $b$ na brojevnom pravcu, onda je broj $a$ manji od broja $b$ što zapisujemo kao $a < b$.

Flowers

Uspoređivanje decimalnih brojeva

Prioritet uspoređivanja decimalnih brojeva:

1. Uspoređujemo cijeli dio decimalnog broja, odnosno ne gledamo brojeve iza decimalne točke.

2. Uspoređujemo znamenke iza decimalne točke, slijeva na desno. Čim naiđemo na znamenku koja je na nekom mjestu u jednom broju veća od znamenke na istom mjestu u drugom broju, odmah znamo da je taj broj veći.

Flowers

Zaokruživanje brojeva

Kod zaokruživanja brojeva, gledamo prvu znamenku koja se nalazi poslije mjesta na koje želimo zaokružiti broj.

Ako je ta znamenka manja od 5, broj prepisujemo do znamenke na koju trebamo zaokružiti.

Flowers

Ako je prva znamenka poslije mjesta na koje želimo zaokružiti 5 ili veća od 5, znamenku na mjestu na koje zaokružujemo povećavamo za 1.

Flowers
Zadatci s državne mature:

Brojevni pravac

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto
Zadatak 3 - ljeto