Mehanika fluida

Bernoullijeva jednadžba

VOLUMNI PROTOK
Ako je \(\Delta V\) količina volumena fluida koja prođe presjekom površine \(A\) u vremenskom intervalu \(\Delta t\) brzinom \(v\), tada volumni protok \(Q\) definiramo:
\( Q=A\cdot v = \frac{\Delta V}{\Delta t} \)
Jednadžba kontinuiteta

Brzina protoka \(v_2 \) kroz otvor presjeka površine \(A_2\) će biti veća onoliko puta koliko je površina otvora \(A_2 \) manja od površine \(A_1\).

Jednadžbu kontinuiteta opisujemo izrazom:

\( A_1 v_1 = A_2 v_2 \)
BERNOULLIJEVA JEDNADŽBA

Bernoullijeva jednadžba je osnovni zakon kojim opisujemo gibanje fluida.

Video rješenja matura
Matematika, Fizika, Kemija, Hrvatski

Zbroj tlakova u svakom dijelu cijevi ne mijenja se u vremenu, odnosno ima konstantan iznos. To opisujemo izrazom:

\( p_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g h_1 = p_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g h_2 \)

Najčešće nailazimo na primjere s horizontalnom cijevi kod kojih hidrostatski tlak \(\rho g h\) u svakom dijelu cijevi ima jednak iznos (na istoj visini).

Fizika
Pripreme za maturu
Zadatci s državne mature:

Bernoullijeva jednadžba

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto