Atribut i apozicija

Atribut

 • riječ koja se pridodaje imenskoj riječi da je po čemu odredi, da pobliže odredi njezino značenje
 • uvrštava se samo uz imenicu jer mu jedino ona otvara mjesto u rečenici
 • odgovara na pitanja koji? čiji? kakav? kolik?
 • može biti pridjevski (sročni) i imenski (nesročni):
  • pridjevski (sročni) atribut
   • atribut izražen pridjevskom riječi koja je sročna s imenskom riječi uz koju stoji, što znači da se s njome slaže u rodu, broju i padežu
   • pridjevske riječi:
    • pridjev: Sviđa mi se prijateljev bicikl. (N. jd. m. r.)
    • zamjenica: Volim svoj bicikl. (A. jd. m. r.)
    • broj: Prvom biciklu silno sam se razveselio. (D. jd. m. r.)
  • imenski (nesročni) atribut
   • atribut koji se s imenskom riječi ne slaže u rodu, broju i padežu ili samo u jednom od tih triju obilježja
Flowers
 • atributni skup: skup riječi u službi atributa
  Bila je to naša druga velika pobjeda.
 • atributi se mogu uvrstiti uz različite rečenične dijelove:
  • uz subjekt: Moja prijateljica studira književnost.
  • uz objekt: Povjerila sam se najboljoj prijateljici.
  • uz imenski predikat: Ona je moja prijateljica.
  • uz priložnu oznaku: On živi u Novom Zagrebu.
  • uz apoziciju: Poznati književnik Miroslav Krleža najviše je djelovao u Zagrebu.

Apozicija

 • po vrsti riječi jest imenica koja pobliže određuje imenicu kojoj je dodana te s kojom tvori značenjsku cjelinu
 • mjesto u rečenici otvara joj imenica kojoj je dodana
 • apozicija uz vlastito ime izriče što je tko (osoba) ili što (za neživo)
 • nesamostalni član rečeničnoga ustrojstva
 • od sročnog se atributa razlikuje po tome što u službi apozicije ne dolaze pridjevske riječi, nego imenice sročne s imenskim riječima na koje se odnose (rijeka Sava)
 • od nesročnog atributa razlikuje se po tome što je sročna s imenicom na koju se odnosi, odnosno slaže se s njome u rodu, broju i padežu (grad Zagreb)
Flowers
 • apozicijski skup: skup riječi koji se sastoji od apozicije i njezinih atributa:
 • apozicija se može uvrstiti uz različite rečenične dijelove:
  • uz subjekt: Student Raskoljnikov razvija svoju filozofiju.
  • uz imenski predikat: To je student Raskoljnikov.
  • uz objekt: Lihvarica se zamjerila studentu Raskoljnikovu.
  • uz priložnu oznaku: Radnja djela odvija se u gradu Petrogradu.
  • uz nesročni atribut: Plan je narušila krivnja studenta Raskoljnikova.
Hrvatski
pripreme za maturu