Kako izgleda državna matura: Kemija

Koliko dugo se piše?

Ispit državne mature, više razine iz matematike piše se točno 3 sata (180 minuta), bez stanki.

Koja gradiva se nalaze u ispitu?

Viša razina iz matematike obuhvaća 3 cjeline:

  1. Tvari (45%)

  2. Promjene i procesi (40%)

  3. Energija (15%)

Gradiva su zastupljena u postocima napisanima u zagradama na ispitima državne mature iz Kemije. 

 

Koliko bodova ima ispit?

Ispit se sastoji od 2 ispitne cjeline i moguće je ostvariti ukupno 70 bodova. Prvu cjelinu čini 35 zadataka na zaokruživanje, a drugu 12 zadatka otvorenog tipa. 

 

Prva ispitna cjelina:

  • pitanja s odgovorima na zaokruživanje

  • moguće ostvariti 35 bodova

  • svaki točan zadatak nosi 1 bod

 

Druga ispitna cjelina:

  • zadatci otvorenog tipa mogu biti zadatci dopunjavanja, kratkog odgovora te produženog odgovora

  • moguće ostvariti 35 bodova

  • zadatci nose od 2 do 4 boda

 

Za više detalja, preporučamo da pogledate službeni ispitni katalog za maturu 2023. godine koji se nalazi na linku: Ispitni katalog za 2023. - NCVVO 

Za detaljna videorješenja i objašnjenja svih zadataka s prethodnih 6 godina matura, pogledajte našu stranicu na linku: Rješenja svih dosadašnjih matura iz Kemije

Ostavite komentar

Napominjemo da komentari moraju biti odobreni prije objave